INR Trombosedienst

De Stichting INR Trombosedienst is een capaciteitsunit van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis met het bestuursmodel van een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De stichtingsvorm is wenselijk vanwege de rechtstreekse samenwerking met en voor de diverse ziekenhuizen in de directe omgeving.

De Stichting is opgericht op 30 december 1996 voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. De laatste aanpassing dateert van 31-12-2013. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 41261442.

Historie

De Stichting InterregioNale Rode Kruis Trombosedienst Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en omstreken, kortweg de INR Trombosedienst, is op 30 december 1996 opgericht na een fusie van drie aangrenzende trombosediensten. Dit waren de voormalige St. Trombosedienst Arnhem en omstreken, de St. Rode Kruis Trombosedienst Nijmegen en omstreken en de St. Trombosedienst Overbetuwe en omstreken.

Actueel

De INR Trombosedienst bestaat anno 2015 uit een hoofdvestiging in Nijmegen en twee servicepunten in Arnhem en in Zevenaar.

Met ruim 20.000 patiënten en ruim 400.000 INR bepalingen per 31-12-2014 is de INR Trombosedienst een grote trombosedienst in Nederland. Dagelijks gaan circa 60 medewerkers op pad om bij gemiddeld 1400 trombosedienstpatiënten bloed af te nemen. Dit vindt plaats op 140 prikposten in de regio. 45 % van de patiënten wordt thuis geprikt. Dagelijks worden er ongeveer 1800 doseeradviezen afgegeven.

Vanaf 2002 functioneert de INR Trombosedienst als trainings- en begeleidingscentrum voor het zelfmeten en zelfdoseren van patiënten die langdurig antistollingsmiddelen gebruiken. Per 31-12-2014 begeleiden wij ruim 2500 patiënten in het zelfdoseren en/of zelfmeten.

De INR Trombosedienst heeft daarnaast een samenwerkingsverband met de laboratoria van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum St Radboud, St. Maartenskliniek, Maasziekenhuis Pantein en het Ziekenhuis Rijnstate voor het verrichten van bloedafnames bij patiënten in de regio op prikposten en aan huis voor laboratoriumdiagnostiek op aanvraag van huisartsen en specialisten.

Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van de INR trombosedienst is erop gericht om de kwaliteit van alle aspecten van de verleende antistollingszorg te bewaken, te bevorderen en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij is een optimale begeleiding en ondersteuning van de patiënt het uitgangspunt.

De trombosedienst heeft het kwaliteitssysteem vastgelegd in een kwaliteitshandboek en stelt jaarlijks een beleidsplan op welke wordt voorgelegd aan de Raad vanBestuur van het CWZ. 

Als toenmalige eerste zelfstandige trombosedienst in Nederland is de INR Trombosedienst op 28 september 2005 CCKL geaccrediteerd. Hieruit blijkt dat zij voldoet aan alle door de CCKL (de stichting ter bevordering van kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg) vastgestelde criteria. De huidige accreditatie is geldig tot maart 2018.

De INR Trombosedienst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is een onderdeel van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.