U bevindt zich op de website van de INR Trombosedienst.

De INR Trombosedienst is een CCKL geaccrediteerde gezondheidszorgsinstelling die de antistollingsbehandeling van poliklinische patiënten verzorgt in de regio Nijmegen, Arnhem, Over Betuwe, Zevenaar en omstreken. 

Voor gebruikers van het webportaal: De link om in te loggen vindt u rechts bovenaan!!! 

Door gebruik te maken van het webportaal kunt u de avond van de hercontrole uw doseervoorstel digitaal inzien en dus ook een eventuele aanpassing. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het contactformulier of door telefonsich contact met ons op te nemen.

Aanpassing streefgrenzen

De landelijke koepelorganisatie van de trombosediensten, de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft vanaf 1 januari 2016 het streefgebied waarin de INR zich moet bevinden aangepast aan de internationale richtlijnen. De INR Trombosedienst heeft ervoor gekozen per 29 februari 2016 deze nieuwe streefgebieden te hanteren. Tegelijkerijd verandert op de doseerbrief de naam "streefgebied" in "therapeutisch gebied".
De nieuwe INR streefgebieden liggen wat lager:
Streefgebied 2.5 – 3.5 wordt therapeutisch gebied 2.0-3.0
Streefgebied 3.0 – 4.0 wordt therapeutisch gebied 2.5-3.5
Als uw streefgebied anders is dan 2.5-3.5 of 3.0-4.0 dan is daar meestal een reden voor geweest en laten we dit in principe ongewijzigd. 
Uw behandeling is ook met deze nieuwe grenzen veilig. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Wij dragen zorg voor de nodige aanpassingen in uw dossier.
Indien u zelf uw INR meet en de dosering bepaalt, moet u tijdens het doseren rekening houden met het aangepaste therapeutisch gebied en zult u misschien op een wat lagere dosering uitkomen.
Verwijzers uit de regio zijn door ons geïnformeerd. 

  • Bloedstolling

    Het systeem van bloedstolling in ons lichaam is bedoeld om bloedverlies bij verwondingen te voorkomen. Als het systeem in werking treedt zonder dat er sprake is van een bloeding, dan ontstaat in het bloedvat een bloedstolsel. Dit bloedstolsel noemen we trombose.
  • Oorzaken

    Trombose kan ontstaan als de bloedvaten aan de binnenkant niet glad meer zijn, zoals bij aderverkalking. Roken, een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en hoge bloeddruk spelen hierbij een belangrijke rol. Oorzaken Trombose kan ook ontstaan als de bloedstroom vertraagd is, zoals bij langdurige bedrust of na een operatie. Een trombosebeen kan hiervan het gevolg zijn. Ook een veranderde samenstelling van het bloed kan een trombose veroorzaken, bijvoorbeeld bij een tekort aan remmers van de bloedstolling of bij een teveel aan bloedcellen. In sommige families komt trombose vaker voor, doordat de samenstelling van de stollingsfactoren anders is. Maar er zijn ook situaties waarin er geen oorzaak voor de trombose gevonden wordt.
  • Gevolgen

    Wanneer een stukje van een stolsel of een stolsel in zijn geheel van de vaatwand losraakt, wordt meegevoerd met de bloedstroom en vastloopt in een ader of een slagader is er sprake van een embolie. Een embolie kan afkomstig zijn van een stolsel in een ader maar ook van een stolsel in een slagader. Gebeurt dit in de hersenen, dan heet dat een hersenembolie; gebeurt het in de longen dan heet dat een longembolie. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een hersen- of longinfarct; dat wil zeggen dat het weefsel achter zo'n bloedprop dan geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt, waardoor het afsterft.

Meer informatie over