Streefgebied

Het streefgebied is het gebied waartussen de INR zich optimaal moet bevinden. Het streefgebied van de INR verschilt per indicatie en kan ook afwijken van de bij het ziektebeeld behorende streefgebied door individuele factoren.

Therapeutische range

De therapeutische range heeft een groter bereik dan het streefgebied: de ondergrens is lager. De orale antistolling is dan al wel actief, maar we streven naar een INR in het streefgebied.

We onderscheiden:

    Streefwaarde   Therapeutisch gebied
  Zeer laag niveau 2.0 - 2.5 INR   2.0 - 2.5 INR
  Laag niveau (1) 2.5 - 3.5 INR   2.0 - 3.5 INR
  Normaal niveau (2) 3.0 - 4.0 INR   2.5 - 4.0 INR

In de internationale literatuur wordt ook gewerkt met een streefwaarde 2.0 - 3.0 INR.

Daarnaast verwijzen wij u naar het state of the art document: "De kunst van het doseren", dat u aantreft op de website van het FNT: FNT De Kunst Van Het Doseren