Het gebruik van de anticonceptiepil en cumarinederivaten

Cumarinederivaten kunnen zonder problemen in combinatie met orale anticonceptie worden voorgeschreven.

Door het gebruik van de anticonceptiepil wordt het risico op het ontstaan van een veneuze trombo-embolie licht verhoogd. Vrouwen die tijdens het gebruik van de anticonceptiepil een trombose ontwikkelen, kunnen bij het gebruik van cumarinederivaten de anticonceptiepil zeer goed blijven slikken. De cumarinederivaten bieden voldoende bescherming tegen het ontstaan van een veneuze trombo-embolie.

Na het staken van de cumarinederivaten bij een vrouw die tijdens het gebruik van de anticonceptiepil een trombo-embolie heeft ontwikkeld, zal een andere vorm van anticonceptie overwogen moeten worden.

De Hartstichting heeft brochures uitgegeven over dit onderwerp.