Patiënt aanmelden

Aanmelden van nieuwe patiënten:

  • Telefonisch door ziekenhuis of huisarts

Het aanmeldingsformulier dient door de behandelaar volledig te worden ingevuld en ondertekend. Dit volledig ingevulde formulier kan aan de trombosedienst verzonden worden door gebruikt te maken van:

  • Fax: 024-365 51 85
  • Email: Scannen en digitaal versturen naar trombosedienst@cwz.nl 
  • Post: Formulier sturen naar: INR Trombosedienst, Postbus 7010, 6503 GM Nijmegen

Daarnaast kan het formulier meegegeven worden aan de patiënt. Bij het eerste contact tussen patiënt en trombosedienst dient het formulier afgegeven te worden aan de medewerker van de trombosedienst.

Aanmeldingsformulier Antistollingsbehandeling

Aanmeldformulier INR Trombosedienst