Patient afmelden

Om te voorkomen dat onze medewerkers voor niets aan de deur staan en om ons patientenbestand zo actueel mogelijk te houden, stellen wij het op prijs indien u de patient afmeldt indien de antistollingsbehandeling (tijdelijk) stopt.

Afmelden van patiënten:

  • Telefonisch door ziekenhuis of huisarts. Telefoonnummer: 024-3657000 Een definitieve afmelding dient daarna altijd schriftelijk bevestigd te worden.
  • Digitaal via onderstaand afmeldformulier. Dit formulier dient door de behandelaar volledig ingevuld te worden. Wanneer u daarna op verzenden klikt wordt het formulier automatisch verstuurd naar trombosedienst@cwz.nl  Wij zullen de informatie verwerken in het dossier van de patiënt. 


Hier vindt u het digitale afmeldformulier voor het tijdelijk of definitief beeindingen van de antistollingsbehandeling door de INR Trombosedienst Nijmegen.