Disclaimer

De INR Trombosedienst is eigenaar van de website www.inrtrombosedienst.nl en beheert deze website ook. De INR Trombosedienst heeft de op deze site verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan de INR Trombosedienst echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze site is de INR Trombosedienst daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk.

Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.inrtrombosedienst.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die sites aanvaardt de INR Trombosedienst geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de site www.inrtrombosedienst.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website.Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan.

Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. De INR Trombosedienst behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar trombosedienst@cwz.nl of neem contact op met de arts van de INR Trombosedienst of uw eigen behandelend arts/ specialist