Gedragsregels

Om misverstanden te voorkomen is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de patiënt en de trombosedienst. Het is van belang dat u als patiënt weet wat u van ons mag verwachten, maar ook dat u weet wat wij van u verwachten. Hiervoor hebben wij gedragregels opgesteld. Het onderstaand document kunt u ook vinden als bijlage in de brochure: INR Trombosedienst, voor u persoonlijk.

Gedragsregels voor cliënten