Nieuwe website

INR Trombosedienst is TromboseZorg Dichtbij

INR Trombosedienst is vanaf 1 januari 2022 samen met Result Laboratorium het antistollingsexpertisecentrum Stichting TromboseZorg Dichtbij.

Bezoek onze nieuwe website op https://www.trombosezorgdichtbij.nl/