Onderzoek

Op dit ogenblik participeert de INR Trombosedienst aan geen enkel onderzoek.