Bereikbaarheid

024-3657000

Op werkdagen van 8:00 uur tot 12:30 uur en van 13:00 uur naar 16:00 uur

U bevindt zich op de website van de INR Trombosedienst.

Wijzigingen door corona

Vanwege het coronavirus zijn er vanaf 1-6-2020, 2 soorten prikposten: een reguliere prikpost en gecombineerde prikposten

1.De reguliere prikpost is de prikpost waar u, als patiënt terecht kunt indien er géén sprake is van corona gerelateerde klachten. Het betreft onze reguliere prikposten die momenteel veelal aangepaste tijden hebben.
Patienten van het Radboud UMC kunnen tot 11.00 uur gebruik maken van deze prikposten. 
De actuele tijden zijn te vinden op de website van de prikposten. 

2. De gecombineerde prikposten zijn prikposten waarbij een triagist aan de deur de patiënten uitvraagt naar mogelijke klachten. Heeft een patiënt corona gerelateerde klachten dan krijgt deze patiënt een mondmasker op en mag in de wachtkamer plaatsnemen. Uiteraard geldt hier ook de 1,5 meter afstand regel. Om de lange wachtrijen zoveel mogelijk te voorkomen zijn er twee gecombineerde prikposten. Een voor de poli-patiënten van het CWZ en een voor de huisarts-patiënten (en andere 1e lijns-aanvragers). Patiënten van de trombosedienst mogen zelf kiezen bij welke van deze twee gecombineerde prikposten ze zich melden. 
Patienten van het Radboud UMC kunnen tot 11.00 uur gebruik maken van deze prikposten.

Deze gecombineerde prikposten zijn:

 • Bloedafname B82 via hoofdingang CWZ, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00. Deze prikpost is bedoeld voor patienten met een bloedafnameformulier van de specialist en voor trombosedienstpatienten.
 • Bloedafname poli Jonkerbosch, via Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen. Let op: De poli is niet in het ziekenhuis en is alleen bedoeld voor patienten die een bloedafnameformulier hebben gekregen van de huisarts, en voor trombosedienstpatienten. naar routebeschrijving. Geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00.

Voor de thuisprikroutes geldt: voor patiënten met corona gerelateerde klachten worden er speciaal corona-routes gereden. Deze worden uitsluitend op aanvraag van de desbetreffende aanvrager ingepland.

Ondanks alle maatregelen die genomen worden, kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn, zonder vooraankondiging, prikposten te sluiten. Mocht u voor een gesloten prikpost staan, dan vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van de prikpost zoals deze staat vermeld op de poster. Mocht er geen alternatief aangeboden worden dan vragen wij u gebruik te maken van de prikpost in het CWZ ziekenhuis, de CWZ poli Waalsprong of de CWZ poli Druten.

Hebt u een aanvraag voor een bloedafname van uw huisarts of specialist? Informeer of de bloedafname uitgesteld mag worden.

In de regio Arnhem en Zevenaar worden ook bloedafnames uitgevoerd door de medewerkers van ziekenhuis Rijnstate. Een groot aantal van deze prikposten worden beheerd door ziekenhuis Rijnstate.
Klik hier om te controleren of uw prikpost geopend is.

Thuisbezoek
Verwacht u een medewerker bloedafname en er is niemand gekomen?
Wij doen ons uiterste best alle aanvragen uit te voeren, maar mogelijk is dit vanwege de huidige omstandigheden mbt het Coronavirus vandaag bij u niet gelukt  Als u een trombosedienstpatient bent, overleggen we met onze trombosedienstarts of de INR bepaling enkele dagen uitgesteld mag worden. Als dit kan, dan krijgt u de volgende dag een nieuwe doseerkaart in de bus.

Voor meer algemene actuele informatie mbt het Coronavirus verwijzen wij u naar de website van het CWZ ________________________________________________________________________________________

Artikel in de Gelderlander Pers mbt: Ernstig zieke patienten op de IC, die besmet zijn met het Corona virus, laten in een studie een tekort aan Vit K zien.
Naar aanleiding van de ontdekking van een relatie tussen Vitamine K en de ernst van het verloop van Covid-19 krijgen wij veel vragen van patiënten. Naar aanleiding van deze vragen willen wij graag de volgende toelichting geven:
De uitkomsten van het onderzoek zijn waardevol en hoopgevend, tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het gaat om eerste inzichten waarbij nader onderzoek moet plaatsvinden. Er is nu een verband ontdekt tussen het verloop van corona en het vitamine K-gehalte bij patiënten. Dit zegt niets over een gunstiger verloop van de ziekte bij gebruik van Vitamine K. Of dit effect er is en hoe vitamine K veilig gebruikt kan worden bij patiënten met COVID-19, gaat nu onderzocht worden. Vitamine K mag niet worden gebruikt door mensen die bloedverdunners gebruiken van de trombosedienst, omdat vitamine K de werking van deze middelen tegengaat en mogelijk tot het vormen van stolsels (bloedproppen) kan leiden.

Vitamine K en trombose
Voor mensen die bloedverdunners gebruiken en onder controle zijn van de trombosedienst is inname van vitamine K gevaarlijk. Zij moeten hun antistollingsmedicatie gewoon blijven gebruiken en geen vitamine K innemen. Het gebruik van anti-stollingsmedicatie is voor trombosepatiënten namelijk van cruciaal belang om de risico’s op trombose te verminderen. Zolang er niet meer inzichten zijn, is er nu geen aanleiding om medische voorschriften te wijzigen. Het abrupt stoppen of verminderen van anti-stollingsmedicatie met vitamine K antagonisten levert zelfs een groter medisch risico op: het risico op trombose neemt dan weer direct toe. Ons advies aan trombosedienst patiënten is dus om hun antistollingsmedicatie te blijven innemen en geen vitamine K-supplementen te gaan innemen.  

Hebt u vragen over uw medicatie, neem dan altijd contact op met uw behandelend arts.
Houdt de informatie op deze website in de gaten! ________________________________________________________________________________

Telefonische bereikbaarheid
Door en over vragen m.b.t. het Coronavirus kunnen de wachttijden aan de telefoon oplopen. Wij vragen
hiervoor uw begrip. Kijk voordat u belt eerst of het antwoord staat in het document: Veelgestelde vragen_____
______________________________________________________________________________

Bericht voor trombosedienstpatiënten die verzekerd zijn bij VGZ
VGZ heeft besloten om vanaf 2020 trombosezorg per regio in te kopen. 
Dit kan voor u als VGZ klant gevolgen hebben, afhankelijk van waar u woont en bij welke trombosedienst u ingeschreven staat. Lees verder.....
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij nemen hierna contact met u op.
___________________________________________________________________________

Voor gebruikers van het webportaal: De link om in te loggen vindt u rechts bovenaan!!! 
Door gebruik te maken van het webportaal kunt u de avond van de hercontrole uw doseervoorstel digitaal inzien en dus ook een eventuele aanpassing. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het contactformulier of door telefonsich contact met ons op te nemen. 
Alle belangrijke informatie over de behandeling van trombose vindt u in de voorlichtingsbrochure van de FNT
____________________________________________________________________________________Heeft u een vraag?

Misschien vindt u hieronder uw antwoord

Naar veelgestelde vragen

Heeft u een klacht, laat het ons weten

 • Bloedstolling

  Het systeem van bloedstolling in ons lichaam is bedoeld om bloedverlies bij verwondingen te voorkomen. Als het systeem in werking treedt zonder dat er sprake is van een bloeding, dan ontstaat in het bloedvat een bloedstolsel. Dit bloedstolsel noemen we trombose.
 • Oorzaken

  Trombose kan ontstaan als de bloedvaten aan de binnenkant niet glad meer zijn, zoals bij aderverkalking. Roken, een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en hoge bloeddruk spelen hierbij een belangrijke rol. Oorzaken Trombose kan ook ontstaan als de bloedstroom vertraagd is, zoals bij langdurige bedrust of na een operatie. Een trombosebeen kan hiervan het gevolg zijn. Ook een veranderde samenstelling van het bloed kan een trombose veroorzaken, bijvoorbeeld bij een tekort aan remmers van de bloedstolling of bij een teveel aan bloedcellen. In sommige families komt trombose vaker voor, doordat de samenstelling van de stollingsfactoren anders is. Maar er zijn ook situaties waarin er geen oorzaak voor de trombose gevonden wordt.
 • Gevolgen

  Wanneer een stukje van een stolsel of een stolsel in zijn geheel van de vaatwand losraakt, wordt meegevoerd met de bloedstroom en vastloopt in een ader of een slagader is er sprake van een embolie. Een embolie kan afkomstig zijn van een stolsel in een ader maar ook van een stolsel in een slagader. Gebeurt dit in de hersenen, dan heet dat een hersenembolie; gebeurt het in de longen dan heet dat een longembolie. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van een hersen- of longinfarct; dat wil zeggen dat het weefsel achter zo'n bloedprop dan geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt, waardoor het afsterft.

Meer informatie over