Bloedstolling

Stolling

De stolling is een belangrijk verdedigingsmechanisme van het lichaam om bloedverlies te voorkomen of te beperken. De stolling is dan ook een heel krachtig mechanisme.

Het is belangrijk dat dit mechanisme onder controle wordt gehouden: het mag alleen werken waar en wanneer dat noodzakelijk is. We willen niet dat bijvoorbeeld de hals dichtstolt als er een kleine verwonding aan de grote teen is. Ook willen we bijvoorbeeld dat bij een kleine verwonding aan de grote teen de stolling beperkt is tot de onmiddellijke omgeving van de verwonding en niet dat de hele voet dichtstolt.

Al deze voorwaarden maken dat het stollingssyteem redelijk ingewikkeld is. Voor een goede stolling zijn bloedplaatjes (thrombocyten) en stollingseiwitten (stollingsfactoren) nodig. De bloedplaatjes worden door het beenmerg gemaakt.

De stollingsfactoren worden door de lever gemaakt en circuleren in het bloed. Ze circuleren normaal in een inactieve vorm zodat alles wel aanwezig is om te kunnen stollen maar zonder dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Niet geactiveerde trombocyten Geactiveerde trombocyten

Bij een beschadiging van een bloedvat komen er stoffen vrij (o.a. weefselfactor) die de bloedplaatjes activeren. De bloedplaatjes klonteren samen en vormen een bloedplaatjesprop. Ook worden een voor een de verschillende stollingfactoren geactiveerd en op hun beurt activeren zij weer andere factoren. 

Rode bloedlichaampjes gevangen in een fibrinenetwerk

Zo verloopt er een hele cascade waarbij de ene na de andere stollingsfactor wordt geactiveerd tot uiteindelijk de omzetting van fibrinogeen in fibrine plaats vindt. Dit is het eindproduct van de stollingscascade. Op de bloedplaatjesprop wordt zo het fibrinenetwerk gelegd zodat het stolsel tot enkele weken aanwezig kan blijven.

De stollingsfactoren worden met Romeinse cijfers aangeduid (Factor I, II, V, X, ....). Omdat het stollingsmechanisme als een cascade (waterval) opgebouwd is, zijn ze dus allemaal nodig. Als er een stollingsfactor ergens in de cascade ontbreekt, werkt het hele systeem slecht.

Lees hier verder