Near Patient Testing

Near Patient Testing (NPT) is letterlijk: dichtbij de patiënt testen. Door het gebruik van zelfmeetapparatuur en met behulp van internet wordt deze vorm van samenwerking tussen de INR Trombosedienst en zorginstellingen mogelijk gemaakt. Medewerkers van de zorginstelling meten de INR-waarde van een patiënt door middel van de vingerprik, terwijl de INR Trombosedienst doseert. De communicatie tussen de zorginstelling en de trombosedienst vindt plaats via het webportaal. Zo ontstaat een ideale samenwerking in de keten.

De voordelen van de werkwijze zijn:

  • De zorginstelling bepaalt zelf het tijdstip waarop de patiënten worden geprikt.
  • Een afwijkende uitslag wordt meteen gesignaleerd en de evt. vervolg actie is sneller in gang gezet door de korte communicatielijn.
  • De doseerbrief kan dezelfde dag geprint worden vanuit het webportaal. Wachten op de post of een fax behoort tot het verleden.
  • De getrainde medewerkers van de zorginstelling vergroten hun kennis over de trombosebehandeling.
  • Door de gezamenlijke behandeling verbeteren de contacten tussen de zorginstelling en de trombosedienst, dat de behandeling ten goede komt.
  • Resultaten van een wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat de behandelresultaten van Near Patient Testing overeenkomen met die van de reguliere werkwijze.

Lees hier verder