Intake zorginstelling

De medisch manager en/of het hoofd binnendienst van de INR Trombosedienst maakt met een geïnteresseerde zorginstelling een afspraak. Indien beide partijen tot overeenstemming komen wordt met de zorginstelling een contract opgesteld.

Het hoofd binnedienst maakt een vervolgafspraak met de verantwoordelijke van de zorginstelling voor een proces analyse. Tevens wordt gekeken of binnen de zorginstelling voldoende gekwalificeerde medewerkers inzetbaar zijn om NPT toe te passen.

Opleiden medewerkers zorginstelling

Wat wordt er van de zorginstelling verwacht:

  • Een aantal medewerkers (per zorginstelling wordt gekeken wat de capaciteit is) wordt getraind door een medewerker van de INR Trombosedienst.
  • De training bestaat uit 3 onderwerpen; uitleg over de antistollingsbehandeling, het prikken met de CoaguChek® en het gebruik van het webportaal.
  • Het inpassen in de (dagelijkse) routine van het prikken, het invoeren in het dossier van de INR-waarde en de mededelingen, en het uitprinten van de doseerbrieven.

Start van NPT in zorginstelling

Er wordt een datum afgesproken waarop de zorginstelling overgaat op het NPT. Op deze dag van gaat een ervaren medewerker van de INR Trombosedienst naar de zorginstelling ter ondersteuning van de medewerkers van de zorginstelling.

Controle van de apparatuur

De zorginstelling ontvangt een CoaguChek® in bruikleen.

Voorafgaand aan de uitgifte wordt deze CoaguChek® door deINR Trombosedienst gecontroleerd en gevalideerd. De criteria zijn vastgelegd in protocollen. Alle kwaliteits controles van de CoaguChek® zullen worden uitgevoerd door een medewerker van de INR Trombosedienst.

Financiële afhandeling

Er is een speciaal tarief voor NPT door de Nederlandse Zorgautoriteit afgegeven. Dit tarief wordt door de INR Trombosedienst bij de zorgverzekering van de patiënt gedeclareerd. De zorginstelling ontvangt voor het verrichten van de metingen een deel van dit tarief.

Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de trombosedienst en de zorginstelling een afspraak gemaakt om de samenwerking te evalueren.