Privacy

Algemene informatie over privacy

Iedere cliënt van de trombosedienst heeft recht op privacy. Er bestaat een speciale wet om te bevorderen dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en om de cliënt in staat te stellen dat zelf te controleren: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Medische gegevens behoren vertrouwelijk te worden behandeld. Dit betekent dat ze uitsluitend worden verwerkt door de arts en de medewerkers van de trombosedienst en dat de gegevens niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Voor alle medewerkers van de trombosedienst geldt de geheimhoudingsplicht.

Bij calamiteiten, zoals het optreden van bloedingen, zal uw trombosedienst contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. Dit is nodig om te achterhalen of de calamiteit verband kan houden met het gebruik van orale antistolling en om welke calamiteit het gaat. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de arts van de trombosedienst.