Tarieven

Wat kost een inr bepaling in 2018?

Dit verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat valt er onder het eigen risico?

Behandeling door de INR Trombosedienst valt onder de basisverzekering. Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2016 een verplicht eigen risico van 385 euro voor zorg uit de basisverzekering. Dit bedrag betaalt u eerst zelf. Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico gekozen, dan betaalt u een groter deel van de rekening. Hiervoor ontvangt u een brief van uw zorgverzekering.

Wie betaalt de rekening, ik of mijn zorgverzekering?

De INR TD stuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekering. Die verrekent dan eventueel het eigen risico met u.

Waarom is het thuistarief hoger dan het tarief op de poli?

Door de nieuwe financiering is hierin een onderscheid gekomen. Voor alle diensten die de INR TD verricht, worden de werkelijke kosten berekend en wordt er dus niet meer met een gemiddeld tarief gerekend.

Waarom krijg ik een rekening terwijl ik niet geprikt ben? (regulier)

Wanneer er een nieuwe doseerkaart gestuurd wordt omdat de dosering of hercontrole aangepast moet worden, krijgt u daar ook een rekening van. Het kan namelijk zijn dat u een nieuw, aangepast doseeradvies thuis gestuurd krijgt omdat de apotheek nieuwe medicatie heeft gemeld of in verband met een naderende ingreep of operatie.

De factuur is onjuist. De behandeling die op de factuur vermeld staat, heb ik niet gehad. (Zelfmanagement)

De datum op de factuur is niet de datum van controle. Voor zelfmanagement wordt per kwartaal een factuur gestuurd, ongeacht de controledatum

Ik vind de factuur aan de hoge kant als ik kijk naar het aantal keer dat ik op controle kom. Hoe kan dit? (Zelfmanagement)

Het tarief is een gemiddelde prijs dat gebaseerd is op een gemiddeld profiel patiënt. Voor dit bedrag wordt een controle verricht, is er begeleiding door medewerkers Zelfmanagement en artsen, en worden eventuele reguliere controles bij bijv. ingrepen verricht. Verder zijn het gebruik van de strips en het apparaat inbegrepen.

Ik vind het bedrag van het eigen risico erg hoog om in één keer te betalen aan mijn zorgverzekeraar. (ZMT)

Bij de meeste zorgverzekeringen is gespreide betaling mogelijk, dit kunt u vragen bij uw zorgverzekering

Wat zijn de maximale tarieven?

Het maximumtarief is per onderzoek vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is wat wij als zorgaanbieder maximaal mogen declareren bij de zorgverzekeraar, maar is nooit hoger dan ht vastgestelde maximum tarief: