Longembolie

Bij een longembolie wordt er in de longen een bloedvat afgesloten door een stolsel. Hierdoor krijgt een deel van de longen geen bloed en zuurstof meer en kan weefselschade ontstaan. Hierdoor kunnen klachten ontstaan als kortademigheid en pijn bij de ademhaling. Ook hoesten met het opgeven van wat bloed kan een verschijnsel van longembolie zijn. Deze symptomen zijn weinig specifiek en kunnen ook het gevolg van andere longaandoeningen zijn.

Het lichaam lost normaal zelf de stolsels op en zal dit ook doen in het geval van een trombose of een longembolie. Het probleem is dat de aanwezigheid van een trombose of longembolie juist ook leidt tot uitbreiding van deze trombose of longembolie. De antistollingsbehandeling die wordt gegeven aan patiënten met trombose of longembolie maakt dat het lichaam niet in staat is om deze trombose of longembolie uit te breiden. Hierdoor kan het lichaam de trombose of longembolie zelf opruimen. Indien de trombose lang aanwezig is, zal het bloed langs andere bloedvaten een uitweg zoeken. Men krijgt dan wat men collaterale circulatie noemt. Deze bloedvaten die nu meer bloed moeten verwerken, zullen groter en dikker worden. Als de trombose lang aanwezig blijft, zullen deze collateralen permanent groot en dik blijven.Wanneer een diep veneuze trombose in het been optreedt, kan dit leiden tot beschadiging van de kleppen in de aders van het been. Dit leidt op zijn beurt tot het ontstaan van spataderen. Als de kleppen slecht functioneren, kan dit leiden tot het ontstaan van een chronische aandoening waarbij het hele aderstelsel van het been slecht gaat functioneren en het been altijd wat dikker zal blijven. Dit wordt ook een post-trombotisch syndroom (PTS) genoemd.

Post-trombotisch syndroom

Dit zal nooit helemaal genezen. De verschijnselen van een post-trombotisch syndroom zijn een dunne, glanzende huid, vocht in de benen (oedeem), een bruine verkleuring van de huid, spataders, en soms op langere termijn moeilijk genezende wonden (open been). Het dragen van elastische kousen helpt deze chronische aandoening te voorkomen.

Bij een uitgebreide longembolie kan ondanks de behandeling een blijvende kortademigheid, vooral na inspanningen, blijven bestaan. Indien de longcapaciteit blijven beschadigd is, kan het hart overbelast worden en kan een te hoge bloeddruk in de longslagaders ontstaan.