Prikposten CWZ/ INR Trombosedienst voor patienten CWZ, Radboud UMC en INR Trombosedienst.
CWZ: Corona regels
Vanwege het coronavirus zijn er 2 soorten prikposten: een reguliere prikpost, een Corona prikpost en gecombineerde prikposten.
1. De reguliere prikpost is de prikpost waar u als patiënt terecht kunt indien er géén sprake is van corona gerelateerde klachten. 
2. De gecombineerde prikposten zijn prikposten waarbij een triagist aan de deur de patiënten uitvraagt naar mogelijke klachten. De poli bloedafname B82 is vooral voor de poli-patiënten van het CWZ. De poli bloedafname op Jonkerbosch is voor de huisarts-patiënten (en andere 1e lijns-aanvragers). 

Geopende prikposten ziekenhuis Rijnstate in de regio Arnhem en Zevenaar 
Hier kunt u een bloedafname laten uitvoeren als u een bloedafname formulier hebt van een specialist Rijnstate ziekenhuis of een huisarts in de regio Arnhem en Zevenaar.

Trombosedienst patiënten kunnen gebruik maken van alle interne en externe prikposten van zowel het CWZ als van ziekenhuis Rijnstate.  

Patienten van Radboud UMC mogen gebruik maken van alle interne en externe prikposten van het CWZ en van de externe prikposten van ziekenhuis Rijnstate. Op alle locaties moet de bloedafname wel uitgevoerd worden vóór 11.00 uur ivm het transport naar het laboratorium van het Radboud.

... prikposten gevonden